PRÒRROGA TERMINI SOL.LICITUD SUBVENCIONS AUTONOMS I PIMES COVID19"

Assumpte: Pròrroga del termini per a la presentació de sol·licituds en la convocatòria de subvencions a persones autònomes i microempreses afectades per la crisi sanitària ocasionada per la COVID19.