PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL EN RÈGIM LABORAL DE TÈCNICS/QUES D’EDUCACIÓ INFANTIL

OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER PARTICIPAR EN LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL EN RÈGIM LABORAL DE TÈCNICS/QUES D’EDUCACIÓ INFANTIL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ.

OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER PARTICIPAR EN LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL EN RÈGIM LABORAL DE TÈCNICS/QUES D’EDUCACIÓ INFANTIL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ.