PREINSCRIPCIÓ ESCOLA BRESSOL LES ORENETES CURS 2023-2024

El període de preinscripció, s'iniciarà el 8 de maig fins el 19 de maig, tota la documentació que cal aportar la trobareu aquí.
Per a més informació podeu trucar al 977 679 833.

La preinscripció és el tràmit que cal fer per sol·licitar una plaça a l’Escola Bressol municipal Les Orenetes, per a infants de 0 a 3 anys, que hagin complert, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs.
El calendari d’inscripció al curs 2023-2024 de la Llar d’Infants Les Orenetes és el següent:- Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 8 al 19 de maig de 2023
- Publicació de les llistes baremades de sol·licituds: 1 de juny del 2023
- Termini per presentar reclamacions: del 2 al 8 de juny del 2023
- Publicació de les llistes d'alumnat admès: 15 de juny de 2023

Si l’alumne ha estat admès i la preinscripció ha estat feta correctament es donarà l’alumne per matriculat. Juntament amb la sol·licitud del full preinscripció cal aportar la següent documentació:
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
- Certificat de compte corrent bancari emès per entitat financera del titular de família objecte de la sol·licitud.
- Fitxa de l’alumne, consentiment CDIAP, inscripció al servei de menjador (si és el cas), carta de compromís, autorització sortides fora del recinte escolar i autorització drets d’imatge.

Informació addicional