PLE ORDINARI 26 D'OCTUBRE DE 2019 A LES 20:00

ALCALDIA

Convocatoria Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 26 d'Octubre de 2019 a les 20:00 hores a la Sala de Sessions de l’Ajuntament.