PLE EXTRAORDINARI DE DATA 16.04.2024 SESSIÓ 02/2024.

A dur a terme el dia 16 d’abril de 2024 a les 15:00 hores a la Sala de Sessions de l’Ajuntament,