PLE EXTRAORDINARI DE DATA 14.05.2024 SESSIÓ 03/2024.

Convocatòria de sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 14 de maig de 2024 a les 15:00 hores a la Sala de Sessions de l’Ajuntament.