PISCINA 2021

PREUS UNITARIS I ABONAMENTS
(Per abonaments cal aportar foto carnet de cada persona)
Per dia, mitja temporada o sencera.
Per menors, i jubilats,
Abonaments familiars.
Menors de 3 anys i persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33% GRATUIT