PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020 LLAR D'INFANTS LES ORENETES

17/05/2019
EDUCACIÓ


Obert el període de preinscripció d'alumnes per al curs 2019-2020 a la Llar d'Infants Les Orenetes.

 

La preinscripció és el tràmit que cal fer per sol·licitar una plaça a la llar d'infants municipal, per a infants de 0 a 3 anys, que hagin complert, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs, i el termini per presentar-la és del 13 al 24 de maig de 2019 al registre d’entrada de l’Ajuntament.

 

El calendari d’inscripció al curs 2019-2020 de la Llar d’Infants Les Orenetes és el següent:

- Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 13 al 24 de maig de 2019
- Publicació de les llistes baremades de sol·licituds: 27 de maig de 2019
- Termini per presentar reclamacions: del 28 al 30 de maig a de 2019
- Publicació de les llistes d'alumnat admès: 3 de juny de 2019
- Període de matriculació: del 4 al 28 de juny de 2019

 

Us adjuntem el full de preinscripció a presentar, al que haureu d’acompanyar de la següent documentació:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.