Període de pagament de rebuts de BASE

ÀREA D'HISENDA, ECONOMIA I FINANCES

Recordem que el període de pagament de tributs ha estat ampliat.
Si us arriba la carta de pagament amb data passada, podeu demanar la impressió de les cartes de pagament de BASE a través del 977679204 o a aj.santaoliva@santaoliva.cat

HISENDA. Després de rebre diferents consultes per part d'alguns veïns/veïnes uns informem que a conseqüència del COVID-19 i fins arribar a una nova normalitat a les administracions, podeu demanar la impressió de les cartes de pagament de BASE a través del 977679204 o a aj.santaoliva@santaoliva.cat