OBRIM EL CAU

ÀREA D'ACTIVITATS I PROMOCIÓ CULTURAL

Dimarts 12 de novembre, a les 4 de la tarda.
Horari:
Totes les tardes
de dilluns a divendres
de 4 a 8h.