Obertura de la Piscina Municipal el dilluns 4 de juliol

El primer dia l'entrada serà gratuïta per a tothom.

La temporada s'iniciarà el 4 de juliol i acabarà el 4 de setembre. l

L'horari seràde dilluns a diumenge d'11h a 14h i de 16h a 20h.