OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER PARTICIPAR AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA EN RÈGIM LABORAL INTERÍ D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER PARTICIPAR AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA EN RÈGIM LABORAL INTERÍ D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ.