OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER AL NOMENAMENT D’UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA FUNCIONARI INTERÍ.

OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER AL NOMENAMENT D’UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, COM A PERSONAL TEMPORAL FUNCIONARI INTERÍ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, DE L’ESCALA DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL, I LA CREACIÓ D’UNA BORSA.