NO A LA MAT

IMPRIMEIX L'AL·LEGACIÓ, SIGNA-LA I ENTREGA·LA A L'AJUNTAMENT ABANS DEL 8 DE SETEMBRE