MOBILITAT: Formulari proposta ampliació parades de l'autocar de la concessióadministrativa V-277

És voluntat d’aquesta Alcaldia continuar prestant el servei interurbà de transport de viatgers del municipi de Santa Oliva per la òptima comunicació dels veïns i veïnes amb els serveis ubicats a la capital de comarca El Vendrell,...