MOBILITAT: Consulta pública prèvia ciutadana ampliació servei de transport de viatgers interurbà

EXP. NÚM.: 332/2018 OBERTURA DEL PROCÉS DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA CIUTADANA PER L’AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS INTERURBÀ MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA V-2772 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A AUTOCARS POCH, SA AL PAS PEL TERME