MESURES DE SUPORT PEL MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ (AUTONOM I EMPRESA)

ÀREA DE DRETS SOCIALS> Formació i treball> SERVEI D’OCUPACIÓ

-PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT
-AJUT PER A AUTÒNOMS
-AJUT PER A PERSONES TREBALLADORES DE LA LLAR
-MANTENIMENT DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA
-REDUCCIÓ DE LA QUOTA DE LA SEGURETAT SOCIAL
-MORATÒRIA DE TRIBUTS
-TIPUS DE FINANÇAMENT