Licitació de les parades del mercat municipal declarades desertes, i creació de borsa per a vacants

Ajuntament de Santa Oliva

Licitació de l'ús privatiu del domini públic (parades) mitjançant llicències de venda no sedentària del mercat municipal de Santa Oliva, declarades desertes i la creació d'una borsa per a futures vacants (llista d’espera).