La taxa de recollida selectiva s'eleva fins 77,5% durant el mes de maig a Santa Oliva.

Comunicació

8 de cada 10 santolivenques i santaolivencs reciclen correctament arribant al 89% de la població del Nucli i al 76% a la resta del municipi.

Aquest proper dissabte 18 de juny de 10h a 14h s’instal.larà una carpa al centre cívic de Les Pedreres.

15 de juny de 2022. Les dades de recollida de residus durant el mes de maig de 2022 han superat les expectatives més optimistes enfilant-se fins al 77,5% del total dels residus recollits durant tot el mes. Durant el mes de maig ha hagut un increment de 3 tones aproximadament de la fracció d’orgànica (+15% respecte abril); en canvi, un decrement en unes 5 tones de la fracció Resta (-28% respecte el mes d’abril). En total, son gairebé 8 punts més que el passat 8 d’abril, i 48 punts més que el passat mes de gener de 2022 que es va quedar al 29%. 

Una altra dada molt positiva és el de l’elevada participació de la ciutadania de Santa oliva, 8 de cada 10 habitants recicla. En aquest apartat cal destacar el nucli històric, on el 89% de la ciutadania recicla, quedant-se a la resta del municipi al 76%, una dada prou bona que s’espera que anirà millorant encara més aquests mesos d’estiu. Amb aquest objectiu, aquest proper dissabte 18 de juny de 10h a 14h s’instal.larà una carpa al centre cívic de Les Pedreres per repartir kits de recollida porta a porta pels veïns que estiuegen a casa nostra. A més, la carpa també comptarà amb personal format per resoldre dubtes a l’hora de reciclar amb aquest sistema.

Pel que fa a les incidències registrades durant l’execució del servei durant el mes de maig, el tipus d’incident més comú (el 49%) és que la població treu el cubell equivocat. Si ho comparem amb el mes anterior, amb 129 incidències per “dia incorrecte”, podem veure que s’ha millorat en aquest aspecte, tot i que s’equivoquen a l’hora de treure el cubell.

Recordem que aquesta evolució positiva en volums de reciclatge implica també una reducció del cànon impositiu que l’ajuntament haurà de pagar pels volums de fracció resta. Si durant l’any 2021, de mitjana aquest cànon va ser de 14.562,69€ iva inclòs / mensual, en el primer mes de recollida porta a porta, aquest cànon ha suposat  2.013,20€ iva inclòs / mensual, una reducció del 86% d’aquest import i suposant un estalvi global mensual del 40%.