La Biblioteca Municipal obre dimecres 18 de setembre

ÀREA D'ACTIVITATS I PROMOCIÓ CULTURAL

Horari: Dimecres i Divendres de 16:30 a 18:30
•Servei de préstec i consulta de llibres infantils, juvenils, adults, poesia, revistes, llibres de coneixements, CD i DVD
•Ordinadors amb connexió a Internet
•Servei de WIFI
•Espai per treballar i fer deures