L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA INFORMA:

ÀREA DE SERVEIS I MEDI AMBIENT

EN REFERÈNCIA A L’EXPLOTACIÓ D’ÈQUIDS A SANTA OLIVA

Al juliol de 2019 els Mossos d’Esquadra estenen acta d’inspecció en la qual es fa constar que es detecten uns cavalls a Santa Oliva a una explotació ramadera no registrada al Registre d’explotacions ramaderes. Segons l’acta, els cavalls presenten bones condicions higièniques i sanitàries encara que alguns estan una mica prims.

A partir d’aquest moment, la coordinació entre els Agents Rurals i l’Ajuntament ha estat i està sent continua vetllant pel benestar dels animals, fent inspeccions (veterinàries incloses) conjuntes i individuals pel regidor de medi ambient en diferents ocasions a l’explotació ramadera (gairebé setmanalment).

Com a mesura cautelar existeix la prohibició de moure els animals.

Així mateix, informem que l’Ajuntament ha obert tots els expedients administratius corresponents referents a aquesta explotació.

Per tant, us comuniquem que s’està fent el seguiment oportú i s’estan portant a terme les actuacions necessàries per garantir el benestar dels animals presents a l’explotació

 

Qualsevol dubte us podeu dirigir a l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament pels canals habituals.