L'Ajuntament de Santa Oliva deroga l'ordenança municipal de gestió de residus de la construcció per obsoleta i per eliminar tràmits burocràtics i econòmics als ciutadans

D’aquesta manera s’elimina la obligatorietat de presentar certificat de gestor de residus en obres menors o domèstiques.

13 de desembre de 2022. El Ple de l’Ajuntament de Santa Oliva va aprovar en la darrera sessió celebrada l’1 de desembre de 2022, la derogació de l’ordenança municipal de construcció per tal d’actualitzar-se a la normativa actual i agilitzar els tràmits. S’elimina així la obligatorietat de presentar davant de l’Ajuntament el certificat de gestor de residus en obres menors o domèstiques. Actualment garantir la correcta gestió dels residus de la construcció ha deixat de ser una competència gestionada pels ens locals i ha passat a ser gestionada pels gestors de residus autoritzats. 

Aquesta exigència municipal provocava al ciutadà haver de realitzar un tràmit burocràtic i una despesa econòmica per a fer petites obres o millores a casa (obres menors) en règim de comunicació sobretot.  Amb aquesta derogació l’Ajuntament vol facilitar als veïns i veïnes el tràmit per fer aquest tipus d'obra i l'estalvi econòmic de la contractació del gestor de residus.

L’Ajuntament informa que els residus d'obres menors generats es poden portar a la Deixalleria Comarcal situada al polígon industrial Els Masets de Bellvei. Des de la Corporació Municipal es recorda que és una deixalleria comarcal i que l'Ajuntament paga mensualment un import de 3170,00€ per a què els veïns i veïnes la puguin fer servir sense cost per ells/es.

La fins ara vigent Ordenança Municipal de Gestió de residus es va aprovar l’any 2008 en base al decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Aquest Decret va estar vigent fins al 5 d’agost de 2010, moment en el qual va quedar reemplaçat pel Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).