L'Ajuntament de Santa Oliva aprova una modificació de crèdit per import de 579.200€

La despesa més important va destinada a la millora de l’eficiència de la xarxa d'abastament d’aigua potable que actualment és només del 50%.

Santa Oliva, 3 d’octubre de 2023. L’Ajuntament de Santa Oliva, en el darrer Ple ordinari celebrat el passat dijous, va aprovar una modificació de crèdit per import de 579.200,00 € per fer front a diverses actuacions necessàries. 

L’Actuació més urgent i necessària, i també la més costosa amb 130.000€, és la millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi, el rendiment de la qual, actualment és només del 50%. Des del Govern municipal es creu necessari, en l’actual context de sequera en el que ens trobem, de fer una actuació per millorar l’eficiència i minimitzar el malbaratament d’aigua. Referent a la xarxa d’aigua, l’Ajuntament informa que ha sol·licitat a l’Agència de Catalana de l’Aigua (ACA), una subvenció per millorar les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i digitalització dels sistemes amb un import total sol·licitat de 300.000€, on estarien inclosos aquests 130.000€. 

Per millorar l’eficiència energètica, també s’ha previst una partida de 60.000€ per canviar lluminàries en mal estat o instal·lar nous punts de llum al camp de futbol municipal substituint els focus actuals per tecnologia led, molt més eficient i amb menor consum energètic.

Una altra actuació també molt necessària, és la substitució de la teulada actual del Local Cultural que està en molt mal estat, per una de nova amb un cost de 70.000€. 

Aquestes són algunes de les actuacions previstes amb aquesta modificació del pressupost:

- 50.000 €, per arribar als 150.000 € d'inversió en millora de diferents voreres del municipi, tant reparació com construcció de noves.

- 38.000 €, per a la substitució dels aparells d'aire condicionat / calefacció de la Nostra llar i del centre cívic de les Pedreres que no funcionen i instal·lació d'aparells a l'escola bressol.

- 20.000 €, per la compra de papereres, bancs i altres elements de mobiliari urbà.

- 15.000 €, per construir una àrea d'emergència de residus al barri de Sant Jordi.

- 15.000 €, per la compra d'equips informàtics, per a oferir majors serveis a la ciutadania als centres cívics, entre d'altres.

- 13.000 €, per a la instal·lació de plaques solars a l'escola la Parellada per fer més eficients els edificis municipals.

- 10.000 €, per a reparar les humitats existents al Monestir.

- 10.000 €, per l'ampliació del centre cívic de Les Pedreres.

- 5.000 €, per lluminàries de Nadal, guarnir alguns carrers del municipi amb motiu de les festes nadalenques.

- 1.000 €, per poder dur a terme diferents activitats envers la igualtat.