L'Ajuntament de Santa Oliva aprova la congelació dels impostos per al 2023 per no augmentar la pressió fiscal als ciutadans

A més, s’augmenta la bonificació fins al 20% de l’IBI als immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol i es fa gratuïta l’escolarització de P2.

16 de novembre de 2022. El Ple Municipal de l’Ajuntament de Santa Oliva va aprovar en el darrer ple extraordinari la modificació de les ordenances fiscal per a l’exercici 2023 per tal de congelar els impostos i no augmentar la pressió fiscal als ciutadans en un moment on l’inflació i l’augment de preus de l’energia son molt notoris i afecten les butxaques de moltes famílies.

Pel que fa l’impost sobre béns immobles (IBI), es va aprovar augmentar la bonificació fins al 20% en la quota íntegra de l’impost aquells béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals. Una altre novetat és la rebaixa de 4Kw a 3Kw de potència mínima instal.lada per poder accedir a la bonificació.

Una altra bona notícia és l’aprovació de la gratuïtat de la quota d’escolarització a l’Escola Bressol per als alumnes de P2, que només s’hauran de fer càrrec de les despeses de material, menjador i acollida.

L’impost sobre construccions, instal.lacions i obres també es bonificarà en un 95 per cent de la quota de l’impost en les construccions, instal·lacions i obres a les que s’incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol.

Des del Govern municipal es destaca la conveniència de continuar amb la congelació d’impostos per tal de no pujar la pressió fiscal al vilatà, i aplicant o millorant algunes bonificacions per tal de continuar incentivant la utilització d’energies renovables al nostre municipi.