L'ACA aplicarà un descompte del 50% del cànon de l'aigua a tots els usuaris domèstics i empreses

ÀREA DE DRETS SOCIALS

La reducció serà efectiva durant els mesos d'abril i maig i es gestionarà mitjançant les companyies subministradores

 

El govern de la Generalitat, mitjançant l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ha decidit aplicar un descompte del 50% al cànon de l'aigua inclòs a la factura del servei durant els mesos d'abril i maig. La mesura arribarà a tots els usuaris domèstics, empreses i indústries, i es gestionarà mitjançant les mateixes companyies subministradores, de manera que s'inclogui directament al rebut de l'aigua. 

 

Així mateix, de cara als col·lectius més vulnerables que ja es beneficien de la gratuïtat del servei en el primer tram, l'executiu català ha aprovat, també, l'ampliació de l'ajut a la resta de fraccions, sempre i quan el seu consum se situï per sobre del primer. En total, es preveu que la decisió impliqui un cost d'uns 50 milions d'euros. 

 

La Generalitat pretèn, així, alleugerir la càrrega per a l'economia domèstica d'un servei bàsic com l'aigua mentre duri l'emergència oasionada per la pandèmia del COVID-19.