Isidre Borrell Mañé nomenat nou Jutge de Pau de Santa Oliva

Substitueix a l'Angelina Iglesias Raso, traspassada el passat estiu, i qui va ser Jutgessa de Pau del municipi durant divuit anys, de l'any 2005 a 2023.

Dimarts 10 d’octubre de 2023. El ple municipal celebrat el passat 28 de setembre de 2023, va elegir al senyor Isidre Borrell Mañé com a Jutge de Pau titular del municipi de Santa Oliva. L’Isidre Borrell ja exercia com a jutge de pau substitut des del passat estiu quan l’Angelina Iglesias, jutgessa de Pau titular del nostre municipi durant 18 anys, va traspassar. 

Les principals funcions del Jutge de Pau s'engloben en els àmbits civil i penal. Els Jutjats de Pau també presten auxili judicial prenent declaracions a perjudicats o efectuant ratificacions, entre altres funcions. En l'àmbit civil es pot citar a mode enunciatiu la inscripció i expedició de certificats de naixement, matrimoni o defunció, tramitació d'expedients matrimonials i celebració de casaments civils; també se celebren judicis verbals sobre demandes de reclamació de quantitats que no superin els 90 euros i actes de conciliació en l'ordre jurisdiccional. En l'àmbit penal es tramita la instrucció, enjudiciament, sentència i execució de judicis de faltes com poden ser amenaces, insults, coaccions o maltractament a animals domèstics, entre d'altres.