Inscripcions obertes per la Rua de Carnaval de Santa Oliva 2022

14/02/2022
Comunicació

Les inscripcions es poden presentar de l'11 al 25 de febrer.

 

Les inscripcions es poden presentar de l'11 al 25 de febrer, complimentant el formulari adjunt i aportant la documentació indicada a les bases, de la següent manera:

   - En el cas de persones físiques, presentació de forma presencial al registre d'entrada, de dilluns a divendres de 9 a 13h.

   - En el cas de persones jurídiques, presentació telemàtica a través de la seu electrònica https://santaoliva.eadministracio.cat/