Horari d'assistència consultori local.

Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla

HORARI CONSULTORI LOCAL a partir 1/10/20