EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DEL CENS ELECTORAL

ALCALDIA

ELECCIONS A LES CORTS GENERALS PEL PROPER DIA 10 / 11 / 2019
ESTAN A CONSULTA PÚBLICA LES DADES DEL CENS ELECTORAL, DES DEL DIA 30 DE SETEMBRE AL 7 D’OCTUBRE, AMBDOS INCLOSOS, AMB LA FINALITAT DE PODER PRESENTAR LES CORRESPONENTS RECLAMACIONS.