Escola Bressol Les Orenetes.Ppreinscripcions per al curs 2020/2021

ÀREA DE DRETS SOCIALS> Educació

Encara podeu fer la inscripció del vostre fill/a a l’escola bressol.
Les famílies amb fills de 0 a 3 anys teniu a les bústies de casa tota la informació,

**************************************************************************

 Si teniu dubtes podeu adreçar-vos a l’àrea d’educació de l’Ajuntament a través de vmoreno@santaoliva.cat o a la mateixa Llar d’Infants llarinfantsorenetes@gmail.com

**************************************************************************

 Benvolguda família,

En aquests moments l’Escola Bressol Les Orenetes està tancada pel tema del Covid-19 però l’equip de l’escola juntament amb la Regidoria d’Educació estan treballant per preparar la tornada i el curs vinent.

Les preinscripcions per al curs 2020/2021 es faran del dia 19 al dia 29 de maig.

Degut a la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19A es podran realitzar a la mateixa escola i de manera presencial en horari de 9.00 a 14.00h amb cita prèvia trucant al 977 679 833. 

També es podrà realitzar telemàticament a la web del Departament d’Educació http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/ 

Aquest any no podrem fer les Portes Obertes de l’escola però per donar-nos a conèixer podeu accedir a la VISITA VIRTUAL ( www.santaoliva.cat i al facebook Les Orenetes de Santa Oliva) i descobrireu els nostres espais!!!!! També us adjuntem un tríptic on hi trobareu diferents informacions del vostre interès i tota la informació per a realitzar la preinscripció.

L'educació de 0 a 3 anys és una etapa educativa de caràcter voluntari però molt necessària, i amb l'objectiu d'aconseguir un servei educatiu de qualitat al mateix temps que faciliti la conciliació de la vida familiar i laboral i avançar en la compensació de les desigualtats, l'Ajuntament de Santa Oliva aposta per finançar part del cost de l'escolarització de l'alumnat matriculat a l'Escola Bressol Les Orenetes.

Per aquest motiu des de l'Ajuntament de Santa Oliva, va aprovar al març les bases que regulen les ajudes dirigides a l'alumnat escolaritzat. La quota del curs 202/2021 serà de 165 euros. Les famílies residents a Santa Oliva que sol·licitin l'ajuda i compleixi els requisits rebran mensualment una subvenció de 70 euros, per tant, el servei d’escola bressol serà per 95€. 

El requisits per sol·licitar l’ajuda són:

a)Estar matriculat/da a l’Escola Bressol Les Orenetes de Santa Oliva. 

b)L’infant i els progenitors han d’estar empadronats al municipi de Santa Oliva abans de realitzar la matriculació a l’Escola Bressol i durant tot el curs. 

c)No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Santa Oliva.

d)No tenir deutes amb l’escola bressol municipal per quotes vençudes. 

e)No percebre cap altre ajut provinent d’altres administracions públiques que cobreixin totalment el cost de l’activitat o servei.

Un cop matriculat/da a l’Escola Bressol i passat l’estat d’alarma, se us farà arribar la sol·licitud d’ajuda per inicitar la tramitació de la mateixa. 

 

Regidora d’Educació

Virginia Moreno Navarro 

  • TRIPTIC CARATULA
  • TRIPTIC INTERIOR