El primer mes de recollida porta a porta incrementa la taxa de recollida selectiva fins al 69%

Comunicació

L’Ajuntament vol fer un agraïment a la ciutadania per la implicació activa en la recollida porta a porta.

16 de maig de 2022. Des del passat 15 de març Santa Oliva va implantar un nou sistema de recollida de residus porta a porta, i ja es disposen de les primeres dades per poder analitzar. El resultat del darrer mes d’abril ha estat molt satisfactori, arribant fins al 69% de taxa de recollida de residus en fraccions i reduint moltíssim la fracció resta. En comparació, abans d’instaurar el nou sistema porta a porta, amb la recollida amb contenidors a la via pública, la taxa de recollida de residus reciclats del mes de gener de 2022 no va arribar al 30%.

A més, durant el mes d’octubre de 2021 es van recollir 51.960 quilos de rebuig, mentre que en el mes d’abril de 2022 se n’han recollit 17.980, el que mostra una reducció molt significativa d’aquesta fracció. En relació a l’orgànica, a l’octubre passat es van recollir 2.340 quilos, i ara, en el darrer mes d’abril se n’han recollit 21.900.

Aquesta evolució positiva en volums de reciclatge implica també una reducció del cànon impositiu que l’ajuntament ha de pagar pels volums de fracció resta. Si durant l’any 2021, de mitjana aquest cànon va ser de 14.562,69€ iva inclòs / mensual, en el primer mes de recollida porta a porta, aquest cànon ha suposat  2.013,20€ iva inclòs / mensual, una reducció del 86% d’aquest import i suposant un estalvi global mensual del 40%.

La participació, mesurada pel nombre total de cubells entregats, ha arribat fins al 88% al nucli antic, i al 75% al total del municipi, sumant-hi les urbanitzacions on hi ha ciutadans que només hi passen el cap de setmana. Aquests primeres dades reflecteixen un increment del reciclatge de la ciutadania amb el nou sistema que segurament encara pot anar millorant al llarg dels mesos. 

Pel que fa al capítol de les incidències, el tipus d’incident més comú (el 40% dels casos) es tracta de l’equivocació de dia a l’hora de treure els residus. Pel que fa als abocaments incontrolats també s’espera que disminueixin en els pròxims mesos, com ha passat en la resta de municipis que han implantat aquest mètode de recollida.