Durant el mes de juny, Santa oliva ha augmentat fins al 78,6% la taxa de recollida selectiva

La tendència positiva es manté i tot i que més moderadament mes a mes es continua augmentant la taxa de recollida selectiva.

 

26 de juliol de 2022. Durant el mes de juny, les dades de recollida de residus han  mantingut la tendència positiva a l’alça enfilant-se fins al 78,6% del total dels residus recollits durant tot el mes, 1,1 punt més que el passat maig, que ja va ser molt positiu. A més, durant el mes de juny també es manté la tendència a l’alça de totes les fraccions: paper, vidre, envasos i orgànica, mentre que baixa la fracció resta tot i que molt més moderadament que el maig. Aquests resultats mostren una gran acceptació per part de la població d’aquest sistema de recollida, aconseguint uns resultats molt positius que permeten un gran estalvi a les arques municipals. Les dades contrasten encara més si ho comparem amb l’índex de recollida selectiva del mes de juny de 2021 que va ser del 16%, 61,60% menys que el juny de 2022. 

En el capítol de les incidències registrades durant l’execució del servei durant el mes de juny, el tipus d’incident més comú continua sent que la població treu el cubell equivocat tot i que s’ha millorat respecte el maig. Cal recordar que el cubell de la fracció orgànica que cal treure és el gran, no airejat. Aquest cubell porta incorporat un xip que comptabilitza la recollida. El cubell marró petit airejat no porta aquest xip. El seu ús és per la cuina.

Recordem que aquesta evolució positiva en volums de reciclatge implica també una reducció del cànon impositiu que l’ajuntament haurà de pagar pels volums de fracció resta. Si durant l’any 2021, de mitjana aquest cànon va ser de 14.562,69€ iva inclòs / mensual, en el primer mes de recollida porta a porta, aquest cànon ha suposat  2.013,20€ iva inclòs / mensual, una reducció del 86% d’aquest import i suposant un estalvi global mensual del 40%.