“DECRET CONVOCATÒRIA PLE ORDINARIDE DATA 29/03/2019 SESSIÓ 02/2019 (EXP. NÚM.: 172/2019)

SECRETARIA

Convocatoria Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 29 de març de 2019 a les 19:30 hores a la Sala de Sessions de l’Ajuntament.