CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI EL 24 DE FEBRER DE 2022

Convocatòria de sessió extraordinària del Ple municipal, a dur a terme al Monestir de Santa Oliva el dijous 24 de febrer de 2022 a les 20:00 hores.

 

L'anunci de la convocatòria i l'ordre del dia es troba publicat al tauler d'anuncis electrònic municipal: https://santaoliva.eadministracio.cat/board

  • CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA PLE 24.02.2022 _ 1
  • CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA PLE 24.02.2022 _ 2