CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI EL 24 DE FEBRER DE 2022

22/02/2022

Convocatòria de sessió extraordinària del Ple municipal, a dur a terme al Monestir de Santa Oliva el dijous 24 de febrer de 2022 a les 20:00 hores.

 

L'anunci de la convocatòria i l'ordre del dia es troba publicat al tauler d'anuncis electrònic municipal: https://santaoliva.eadministracio.cat/board