CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI DE DATA 25.02.2020

ALCALDIA

Convocatoria sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament número 1/2020, a dur a terme el dimarts 25 de febrer de 2020 a les 20:00 hores