CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI DE DATA 22/10/2019

ALCALDIA

Convocatoria sessió extraordinària número 10/2019 del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 22 d’octubre de 2019 a les 20:00 hores en primera convocatòria