CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI DE DATA 17.06.2020

ALCALDIA

Convocatoria sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament número 4/2020, a dur a terme el dimecres 17 de juny de 2020 a les 20:00 hores en primera convocatòria i dos dies després a la mateixa hora en segona convocatòria.