CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI DE DATA 16.11.2023 - SESSIÓ 09/2023.

A dur a terme el dia 16 de novembre de 2023 a les 20:00 hores amb el següent ordre del dia.