CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI D’ORGANITZACIÓ DE DATA 26.06.2023 SESSIÓ 06/2023

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme el dia 26 de juny de 2023 a les 20:00 hores en la Sala de Sessions de l’Ajuntament.