CONVOCATÒRIA PER LA CONTRACTACIÓ D’UN AGUTZIL EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL

Ajuntament de Santa Oliva

EXP. 1190/21 APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA CONTRACTACIÓ D'UN AGUTZIL EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL A TEMPS PARCIAL, MITJANÇANT CONTRACTE DE RELLEU.
Últim dia de presentació de sol·licituds 16/11/2021