CONVOCATÒRIA PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PEONS DE BRIGADA MUNICIPAL

Obert el termini de presentació de sol·licituds per formar part d'una borsa de treball de peons de la brigada municipal, mitjançant concurs-oposició.

 

S'ha obert el termini de presentació de sol·licituds per formar part d'una borsa de treball de peons de la brigada municipal, mitjançant concurs-oposició, d'acord amb les bases publicades al BOPT de data 18.09.2020, adjuntes.

El termini de presentació de sol·licituds serà de VINT DIES naturals, comptats a partir del següent al de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, fins el 8 d'octubre de 2020.

Podeu descarregar-vos les bases i els formularis de sol·licitud en aquest enllaç.