CONVOCATÒRIA PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE PEONS DE BRIGADA MUNICIPAL

18/09/2020

Obert el termini de presentació de sol·licituds per formar part d'una borsa de treball de peons de la brigada municipal, mitjançant concurs-oposició.

 

S'ha obert el termini de presentació de sol·licituds per formar part d'una borsa de treball de peons de la brigada municipal, mitjançant concurs-oposició, d'acord amb les bases publicades al BOPT de data 18.09.2020, adjuntes.

El termini de presentació de sol·licituds serà de VINT DIES naturals, comptats a partir del següent al de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, fins el 8 d'octubre de 2020.

Podeu descarregar-vos les bases i els formularis de sol·licitud en aquest enllaç.