CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL DE PEONS DE LA BRIGADA MUNICIPAL

OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL DE PEONS DE LA BRIGADA MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ