CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE DATA 30/03/2023 – SESSIÓ 01/2023.

Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a dur a terme a la sala de Plens de l’Ajuntament de Santa Oliva, el dijous 30 de març de 2023 a les 20.30 hores en primera convocatòria i dos dies després a la mateixa hora en segona convocatòria.

Informació addicional