CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE DATA 29.12.2022, SESSIÓ 10/2022.

Convocatòria sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a dur a terme a la sala de Plens de l’Ajuntament de Santa Oliva, el dijous 29 de desembre de 2022 a les 20:00 hores en primera convocatòria i dos dies després a la mateixa hora en segona convocatòria.

Informació addicional