CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT DE DATA 02/05/2023 – SESSIÓ 02/2023.

Sessió extraordinària urgent del Ple de l’Ajuntament, a dur a terme a la sala de Plens de l’Ajuntament de Santa Oliva, el dimarts 2 de maig de 2023 a les 13.00 hores.