CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 29/07/2021

Convocaoria sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament número 4/2021, a dur a terme el dijous 29 de juliol de 2021 a les 20:00 h.
El Ple es constituirà a distància, mitjançant videoconferència mitjançant el canal oficial de youtube de l'Ajuntament.