CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 24.08.2021 – SESSIÓ 05/2021.

Convocatòria sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament número 5/2021, a dur a terme a la sala de plens municipal el dimarts 24 d’agost de 2021 a les 20:00 hores en primera convocatòria