CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 2/12/2021

Convocatoria sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, a dur a terme al Monestir de Santa Oliva el dijous 2 de desembre de 2021 a les 20:00 hores