CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 14/10/2022 – SESSIÓ 07/2022.

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, a dur a terme a la sala de Plens de l’Ajuntament de Santa Oliva, el divendres 14 d’octubre de 2022 a les 14.30 hores en primera convocatòria.