CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 14/06/2023 SESSIÓ 04/2023

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a dur a terme a la sala de Plens de l’Ajuntament de Santa Oliva el dimecres 14 de juny de 2023 a les 20:00 hores.